ونکومایسین 1 گرم و 500 میلی گرم - اکسیر

ویال ونکومایسین 1 گرم و 500 میلی گرم ( حاوی پودر استریل برای تزریق)

VANCOMYCIN 1g, 500mg-EXIR

Vial Vancomycin 1gr, 500mg ( contains strile powder for injection)

 نام ژنریک محصول نام برند محصول شکل دارویی دوز دارو دسته فارماکولوژیک دارودسته درمانی داروتعداد در بسته بندی
ونکومایسینونکوکسیرویال500/1000گلیکوپپتیدانتی باکتریال20

موارد مصرف

برای انتروکولیت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس (از جمله سویه های مقاوم به متی سیلین)

نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف
در دمای اتاق 15 تا 30 درجه سانتیگراد (59-86 درجه فارنهایت) نگهداری شود.

    حداقل 4 روز محلولهای رقیق شده در دمای 2-8 درجه سانتیگراد پایدار هستند.

موارد منع مصرف

ماستوسیتوز سیستمیک

سطح پایین یک نوع گلبول سفید به نام نوتروفیل هااز دست دادن شنوایی

بیماری کلیوی با کاهش احتمالاً عملکرد کلیه

موارد احتیاط مصرف

قبل از استفاده از وانکومایسین ، در صورت حساسیت به پزشک یا داروساز خود بگویید. یا اگر آلرژی دیگری دارید این محصول ممکن است حاوی مواد غیرفعال باشد ، که می تواند باعث بروز واکنش های آلرژیک یا سایر مشکلات شود.

عوارض شایع بالای 10%

اختلالات سیستم ایمنی: واکنشهای حساسیت (مانند آنافیلاکسی ، "سندرم مرد قرمز")

شیردهی و بارداری

Bرده

مشکلات کبدی و کلیوی

نارسایی کلیه معمولاً با افزایش سطح سرمی کراتینین یا غلظت BUN مشخص می شود

تست های مورد نیاز
-