دریمکس 5 و 10

قرص روکش دار زولپیدم 5 و 10میلی گرم

DREAMEX 5, 10

F.C. tablet Zolpidem 5, 10 mg

 نام ژنریک محصول نام برند محصول شکل دارویی دوز دارو دسته فارماکولوژیک دارودسته درمانی داروتعداد در بسته بندی
زولپیدم تارتراتدریمکسقرص5 میلی گرمخواب آور، غیربنزودیازپینیسیستم عصبی100 عدد

موارد مصرف

دریمکس برای درمان کوتاه مدت بی خوابی که با مشکل در شروع خواب همراه است، مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف

مقدار مصرف در بزرگسالان:

از کمترین دوز موثر دریمکس برای بیمار استفاده کنید. دوز اولیه توصیه شده برای خانمها 5 میلی گرم و 5 یا 10 میلی گرم برای آقایان است که فقط یک بار در شب قبل از خواب با حداقل 7-8 ساعت مانده بیدار شدن مصرف می شود. اگر دوز 5 میلی گرم مؤثر نباشد ، می توان مقدار آن را به 10 میلی گرم افزایش داد. در بعضی از بیماران ، میزان بالا بودن خون در صبح به دنبال استفاده از دوز 10 میلی گرم ، خطر بروز اختلال در رانندگی در روز بعد و سایر فعالیت هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند را افزایش می دهد.

مقدار کل دریمکس نباید بیش از 10 میلی گرم یک بار در روز قبل از خواب باشد.

دریمکس باید به عنوان تک دوز واحد مصرف شود و نباید در همان شب مجدد تجویز گردد.

دوزهای اولیه توصیه شده برای خانم ها و آقایان متفاوت است زیرا کلیرنس زولپیدم در زنان پایین تر است.

افراد خاص :

بیماران سالخورده یا ناتوان ممکن است به زولپیدم تارترات حساس باشند. دوز توصیه شده دریمکس در این بیماران 5 میلی گرم یک بار در روز قبل از خواب است.

با داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی استفاده کنید:

تنظیم دوز دریمکس هنگامی که با سایر داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی ترکیب میشود ،  ضروری است.

اثر دریمکس ممکن است با مصرف آن همراه یا بلافاصله بعد از غذا کاهش یابد.

موارد منع مصرف

بیمارانی که که رفتارهای پیچیده ای از خواب را بعد از مصرف دریمکس تجربه کرده اند.

بیمارانی که به زولپیدم حساسیت نشان دادند، از جمله آنافیلاکسی و آنژیوادم .

موارد احتیاط مصرف

رفتارهای پیچیده خواب، تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی و اختلال در روز بعد، واکنشهای شدید آنافیلاکسی و آنافیلاکتوئید، افکار غیر طبیعی و تغییرات رفتاری در بیماران مبتلا به افسردگی، دپرسیون تنفسی، تسریع آنسفالوپاتی کبدی، اثرات ویت دراوال

عوارض شایع بالای 10%

رفتارهای پیچیده خواب، تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی و اختلال در روز بعد، واکنشهای شدید آنافیلاکسی و آنافیلاکتوئید، افکار غیر طبیعی و تغییرات رفتاری ، اثرات ویت دراوال

شیردهی و بارداری

در رده C می باشد.

مشکلات کبدی و کلیوی

دوز توصیه شده دریمکس در بیماران مبتلا به نقص خفیف تا متوسط کبدی 5 میلی گرم یک بار در روز قبل از خواب است.

ازمصرف دریمکس در بیماران مبتلا به نقص شدید کبدی خودداری کنید، زیرا ممکن است به انسفالوپاتی کمک کند.

تست های مورد نیاز
-