سفتی زوکسیم 1 گرمی و 500میلی گرمی

ویال سفتی زوکسیم 1 گرم و 500میلی گرم ( حاوی پودر استریل برای تزریق)

CEFTIZOXIME 1g, 500mg

Vial Ceftizoxime 1g, 500mg ( contains strile powder for injection)