سفازولین 1 گرمی و 500 میلی گرمی - اکسیر

ویال سفازولین 1 گرم و 500 میلی گرمی ( حاوی پودر استریل برای تزریق)

CEFAZOLIN 1g, 500mg -EXIR

Vial Cefazolin 1g, 500mg ( contains strile powder for injection)

 نام ژنریک محصول نام برند محصول شکل دارویی دوز دارو دسته فارماکولوژیک دارودسته درمانی داروتعداد در بسته بندی
سفازولینسفازکسویال500/1000سفالوسپورینانتی باکتریال20

موارد مصرف

پنومونی ، گونه های کلبسیلا، هموفیلوس آنفلوانزا، استافیلوکوکوس اورئوس (حساس به پنی سیلین و مقاوم به پنی سیلین) و استرپتوکوکهای بتا همولیتیک گروه.

نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف

سفازولین برای تزریق باید به یک توده عضلانی بزرگ تزریق شود. درد تزریق با سفازولین برای تزریق نادر است.

موارد منع مصرف

تزریق سفازولین در بیمارانی که آلرژی شناخته شده به گروه آنتی بیوتیک سفالوسپورین منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مصرف

استفاده طولانی مدت از سفازولین برای تزریق ممکن است منجر به رشد زیاد ارگانیسم های غیر قابل قبول شود. مشاهده بالینی دقیق بیمار ضروری است.

عوارض شایع بالای 10%

اسهال ، کاندیدیازیس خوراکی (برفک دهان) ، استفراغ ، حالت تهوع ، گرفتگی معده ، آنورکسیا و کولیت. بروز علائم کولیت ممکن است در طول یا بعد از درمان آنتی بیوتیک رخ دهد (هشدارها را ببینید). تهوع و استفراغ بندرت گزارش شده است.

آلرژیک: آنافیلاکسی ، ائوزینوفیلی ، خارش ، تب دارویی ، بثورات پوستی ، سندرم استیونز-جانسون.

هماتولوژی: نوتروپنی ، لکوپنی ، ترومبوسیتوپنی ، ترومبوسیتمی.

کبدی: افزایش موقتی در سطح SGOT ، SGPT و قلیایی فسفاتاز مشاهده شده است. مانند سایر سفالوسپورین ها ، گزارش هایی از هپاتیت دریافت شده است.

کلیه: مانند سایر سفالوسپورین ها ، گزارش هایی از افزایش سطح BUN و کراتینین و همچنین نارسایی کلیوی دریافت شده است.

واکنش در محل تزریق: موارد نادر از فلبیت در محل تزریق گزارش شده است. درد در محل تزریق پس از تزریق عضلانی به ندرت رخ داده است.

سایر واکنشها: خارش دستگاه تناسلی و مقعد (از جمله خارش دریچه ، مونزیلاسم دستگاه تناسلی و واژینیت).

شیردهی و بارداری

در رده B قرار دارد.

مشکلات کبدی و کلیوی

در افرادی که مشکل کلیوی دارند نیاز به تنظیم دوز می باشد.

تست های مورد نیاز
-