اکسی پیم 1 گرمی، 2 گرمی و 500 میلی گرمی

 ویال سفپیم 1 گرمی، 2 گرمی و 500 میلی گرمی ( حاوی پودر استریل برای تزریق)

EXIPIME 1g, 2g, 500mg

vial Cefepime 1g, 2g, 500mg ( contains strile powder for injection)

 نام ژنریک محصول نام برند محصول شکل دارویی دوز دارو دسته فارماکولوژیک دارودسته درمانی داروتعداد در بسته بندی
سفپیماکسی پیمویال500/1000/2000سفالوسپورینانتی باکتریال12

موارد مصرف

برای درمان پنومونی (متوسط ​​تا شدید) ناشی از Streptococcus pneumoniae ، از جمله موارد مرتبط با باکتری همزمان ، Pseudomonas aeruginosa ، Klebsiella pneumoniae یا گونه Enterobacter. همچنین برای درمان های تجربی بیماران نوتروپنی تب دار و عفونت های ادراری بدون عارضه و پیچیده (از جمله پیلونفریت) ناشی از Escherichia coli یا Klebsiella pneumoniae ، هنگامی که عفونت شدید باشد ، یا ناشی از Escherichia coli ، Klebsiella pneumoniae یا Proteus mirabilis باشد ، هنگام عفونت خفیف تا متوسط ​​، از جمله موارد مرتبط با باکتریمی همزمان با این میکروارگانیسم ها. همچنین برای درمان عفونت های بدون عارضه پوستی و پوستی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس (فقط سویه های مستعد متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژنز و عفونت های پیچیده داخل شکمی (که در ترکیب با مترونیدازول استفاده می شود) ناشی از اشرشیا کولی ، گروه ویریدان استرپتوکوک ، سودوموناس آئروژینوزا Klebsiella pneumoniae ، گونه های Enterobacter یا Bacteroides fragilis.

نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف

تزریق سفیپیم در بیمارانی که واکنش حساسیت فوری نسبت به سفپیمه یا کلاس سفالوسپورین آنتی بیوتیک ها ، پنی سیلین ها یا سایر آنتی بیوتیک های بتا-لاکتام نشان داده اند منع مصرف دارد.

موارد منع مصرف

تزریق سفیپیم در بیمارانی که واکنش حساسیت فوری نسبت به سفپیمه یا کلاس سفالوسپورین آنتی بیوتیک ها ، پنی سیلین ها یا سایر آنتی بیوتیک های بتا-لاکتام نشان داده اند منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مصرف
-
عوارض شایع بالای 10%

کرامپ های شکمی، درد معده، پا و کمر، خون ریزی لثه و بینی، تیرگی ادرار، گیج ، تشنج، مشکل در تنفس، تب و لرز، تورم عمومی، ضربان قلب نامنظم، سردرد، کاهش اشتها، تغییرات مود رفتاری، کرامپ های عضلانی( دست، پا و صورت)، گزگز و بی حسی پا و صورت، تهوع و استفراغ، ترمور، زرد شدن چشم و پوست.

شیردهی و بارداری

در رده B قرار دارد.

مشکلات کبدی و کلیوی

تجویز سفپیمه ممکن است با روشهای خاصی باعث واکنش مثبت کاذب برای گلوکز در ادرار شود. توصیه می شود از آزمایشات گلوکز مبتنی بر واکنش های آنزیمی گلوکز اکسیداز استفاده شود.

تست های مورد نیاز

تجویز سفپیمه ممکن است با روشهای خاصی باعث واکنش مثبت کاذب برای گلوکز در ادرار شود. توصیه می شود از آزمایشات گلوکز مبتنی بر واکنش های آنزیمی گلوکز اکسیداز استفاده شود.