لووفلوکساسین 500

ویال لووفلوکساسین 25 میلی گرم در میلی لیتر ( 20 میلی لیتر )

LEVOFLOXACIN 500

vial Levofloxacin 25mg/ml ( 20 ml )

 نام ژنریک محصول نام برند محصول شکل دارویی دوز دارو دسته فارماکولوژیک دارودسته درمانی داروتعداد در بسته بندی
لوفلوکساسینتاواسین

ویال

تبلت

500میلی گرم در 20میلی لیتر

500/750

فلوئورکوئینولونانتی باکتریال

10

5/5

موارد مصرف

مصرف لووفلوکساسین در بیماران بزرگسال برای درمان ذات الریه پنومونی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مستعد به متی سیلین ، سودوموناس ائروژینوزا ، سراژیامارسنس.اشرشیا کولی ، کلبسیلا

 

نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف

دوز معمول قرص لووفلوکساسین 250 میلی گرم یا 500 میلی گرم به صورت خوراکی در هر 24 ساعت انجام می شوددوز معمول تزریق لووفلوکساسین 250 میلی گرم یا 500 میلی گرم است که طی 60 دقیقه هر 24 ساعت از طریق تزریق کند انجام می شود و یا 750 میلی گرم از طریق تزریق آهسته بیش از 90 دقیقه هر 24 ساعت انجام می شود.

موارد منع مصرف

لووفلوکساسین در افرادی که حساسیت بالایی به لووفلوکساسین یا سایر ضد باکتری های کینولون دارند ، منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مصرف
عوارض جانبی جانبی که معمولاً مشاهده می شود شامل تاندونیت ، پارگی تاندون ، آرتروالژی ، میالژی ، نوروپاتی محیطی و اثرات سیستم عصبی مرکزی (توهم ، اضطراب ، افسردگی ، بی خوابی ، سردردهای شدید و سردرگمی) است. این واکنش ها می توانند در طی چند ساعت تا چند هفته پس از شروع لووفلوکساسین رخ دهند.
عوارض شایع بالای 10%

تب ، بثورات یا واکنشهای پوستی شدید (به عنوان مثال ، نکرولیز سمی اپیدرمی ، سندرم استیونس-جانسون). واسکولیت ورم مفاصل؛ میالژی؛ بیماری سرم؛ پنومونییت آلرژیک؛

نفریت بینابینی؛ نارسایی حاد یا نارسایی کلیوی؛ هپاتیت؛ زردی؛ نکروز کبدی حاد یا نارسایی.

کم خونی ، از جمله همولیتیک و آپلاستیک. ترومبوسیتوپنی ، از جمله پورپورا ترومبوسیتوپنی ترومبوتیک. لوکوپنی؛پانسیتوپنی؛ و  یا ناهنجاری های خون شناسی دیگر.

شیردهی و بارداری

در رده C قرار دارد.

مشکلات کبدی و کلیوی

قرص لووفلوکساسین را با احتیاط در بیماران دارای نقص کلیوی مصرف کنید. رعایت دقیق بالینی و مطالعات آزمایشگاهی مناسب باید قبل و در طول درمان انجام شود.

تست های مورد نیاز
-