سوپرانم 500

ویال ایمی پنم / سیلاستاتین 500/500 میلی گرم ( حاوی پودر استریل برای تزریق)

SUPRANEM 500

Vial Imipenem-Cilastatin 500mg/500 mg ( contains strile powder for injection)

 نام ژنریک محصول نام برند محصول شکل دارویی دوز دارو دسته فارماکولوژیک دارودسته درمانی داروتعداد در بسته بندی
ایمیپنیمساپرانمویال500کارباپنیمانتی باکتریال12

موارد مصرف

برای درمان عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی ناشی از سویه های مستعد استافیلوکوکوس اورئوس (ایزوله های تولید کننده پنی سیلیناز) ، گونه های اسینتوباکتر ، گونه های انتروباکتر ، اشرشیا کولی ، هموفیلیوس آنفلوانزا، گونه های کلبسیلا .

نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف

اگر عفونت مشکوک یا ثابت شده باشد که ناشی از یک گونه باکتری حساس است  500میلی گرم هر 6ساعت یا 1000میلی گرم هر 8ساعت

اگر عفونت مشکوک یا ثابت شده باشد که ناشی از گونه های باکتریایی با حساسیت متوسط ​​است 1000میلی گرم هر 8ساعت.

موارد منع مصرف

در بیمارانی که حساسیت به هر یک از اجزای این محصول را نشان داده اند منع مصرف دارد.

موارد احتیاط مصرف

واکنشهای جدی و گاه وخیم ناشی از مرگ و میر (آنافیلاکسی) در بیمارانی که تحت درمان با بتالاکتام قرار گرفته اند ، گزارش شده است. این واکنش ها بیشتر در افراد با سابقه حساسیت به آلرژن های متعدد رخ می دهد.

عوارض شایع بالای 10%

افزایش احتمال تشنج به دلیل تعامل با اسید والپروئیک /تشنج/اسهال

شیردهی و بارداری

Cرده

مشکلات کبدی و کلیوی

کراتینین کمتر از 90 میلی لیتر در دقیقه دارند ، نیاز به کاهش دوز ایمیپنم و سیلاستاتین برای تزریق دارند.

تست های مورد نیاز
AST (SGOT) (SGPT) ، افزایش پروتئین ادرار ، کاهش نوتروفیل ها.