معرفی مدیران

 

دکتر علیرضا دبیرسیاقی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

021-44991697

Info@exir.co.ir

محمد پرتوی شایان

معاون مالی و اقتصادی و عضو  موظف هیئت مدیره

021-44992677

 

داود گودرزی

مدیر حراست

.

06642600048

 

مهندس محمد مهدی مروج

مدیر تولید

.

06642600048

دکتر محبوبه یگانه محمدی

مسئول فنی

.

06642600048

 

دکتر حجت طاهری گودرزی

مدیر منابع انسانی

06642600048

 

.

06642600048

 

مهندس علی رحیمی روزبهانی

مدیر تضمین کیفیت

06642600048  

 

مهندس مجتبی شیرویه

سرپرست تحقیق و توسعه

06642600048

 

دکتر حامد صیدی

مدیر کنترل کیفیت

.

06642600048

 

مهندس مهدی جابر انصاری

مدیر برنامه ریزی

.

06642600048

 

مهندس مسعود پارسا

مدیر پروژها

06642600048

مهندس رامین نورانی

مدیر فنی و مهندسی

06642600048

مهندس دنیا گرشاسبی

مدیر صادرات

.

021-44983395

 

دکتر رحیل حکیمی مفرد

مدیر ثبت و مقررات دارویی

021-44983395

مهندس امید شاهینی

مدیر مهندسی صنایع

06642600048

محمد تقی یاوری

مدیر امور مالی

021-44983395

 

مهندس معصومه کاظمی

مدیر فروش

021-44983395

 

بهاره دولتی

مدیر بازرگانی

021-44983395

 

مهندس احسان گودرزی

مدیر فناوری اطلاعات

021-44983395