بازدید جناب آقای دکتر عباس علی آبادی مقام عالی وزارت صنعت،معدن و تجارت از اکسیر

بازدید جناب آقای دکتر عباس علی آبادی مقام عالی وزارت صنعت،معدن و تجارت از اکسیر✍️به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیرپنجشنبه مورخ هفدهم خرداد ۱۴۰۳ در جریان سفر یک روزه مقام عالی وزارت صمت از استان لرستان،دکتر عباس علی آبادی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت از کارخانجات داروسازی اکسیر بازدید به عمل آوردند.دکتر علیرضا دبیر …

بازدید جناب آقای دکتر عباس علی آبادی مقام عالی وزارت صنعت،معدن و تجارت از اکسیر ادامه »