ماه: مهر ۱۴۰۲

اکسیر رو به تعالی در خدمات و رفاه پرسنلی

رشد ریالی بیش از ۴۷٪ در پرداخت بن غیر نقدی به همکاران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

اکسیر رو به تعالی در خدمات و رفاه پرسنلی

رشد ریالی بیش از ۲۳۶٪ در اعطای وام قرض الحسنه بدون هیچ گونه بهره و کارمزد از منابع داخلی شرکت به همکاران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰،علاوه بر این شرکت بیش از ۳۵۰ نفر از همکاران را پس از رایزنی و کسب موافقت جهت پرداخت وام از سوی بانک های عامل در سال ۱۴۰۱ به نظام بانکی معرفی نموده است.

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

اکسیر رو به تعالی در ارتقاء و شایسته پروری

رشد تعدادی حدود ۴۰۰ درصدی در ارتقاء شغلی همکاران در راستای شایسته پروری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰.

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

اکسیر رو به تعالی در خدمات و رفاه پرسنلی

💠رشد ریالی بیش از ۹٪ در پرداخت بن نقدی به همکاران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

حضور پرسنل کارخانجات داروسازی اکسیردر راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس شهرستان بروجرد

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

✍️جمعه مورخ ۲۵ فروردین در حمایت از مردم مظلوم فلسطین پرسنل کارخانجات داروسازی اکسیر در کنار سیل عظیم مردم شریف بروجرد با حضوری پرشور در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس شرکت کردند.