کلوونت (کلیستیمتات سدیم 1000000IU)

 نام ژنریک محصول نام برند محصول شکل دارویی دوز دارو دسته فارماکولوژیک دارودسته درمانی داروتعداد در بسته بندی
کلیستینکلوونتویال1000.000 , 4500.000پلی کاتیونیکانتی باکتریال10

موارد مصرف

برای درمان عفونت های حاد یا مزمن ناشی از سویه های حساس برخی از باسیل های گرم منفی ، به ویژه سودوموناس ائروژینوزا

نحوه مصرف و بهترین زمان مصرف

تزریق مداوم در ابتدا ، نیمی از کل دوز روزانه با تزریق IV مستقیم در طی 3 تا 5 دقیقه و به دنبال آن 1 تا 2 ساعت بعد نیم دیگر از کل دوز روزانه رقیق شده و طی 22-23 ساعت  تزریق می نماییم.. تزریق بایدتا 24 ساعت از آماده سازی انجام شود..

موارد منع مصرف

حساسیت به کولیستیمتیت ، کولیستین یا هر یک از اجزای فرمولاسیون

موارد احتیاط مصرف

برونکوکسترونشن: استفاده از کلستیماتات استنشاقی ممکن است منجر به برانکوستراکشن شود. با احتیاط در بیمارانی که مجاری هوایی بیش فعالی دارند استفاده کنید. مصرف یک برونکودیلاتور (مثلاً آلبوترول) را در مدت 15 دقیقه قبل از مصرف در نظر بگیرید.

عوارض شایع بالای 10%

در بیماران فیبروز کیستیک حوادث عصبی در 27٪ بیماران گزارش شده است. این موارد معمولاً خفیف بوده و در طی یا مدت کوتاهی پس از درمان برطرف می شود.

شیردهی و بارداری
اطلاعات کافی در مورد استفاده از کلستیماتات سدیم در زنان باردار وجود ندارد. مطالعات حیوانی در رت و موش ها خواص تراتوژنیک را نشان نمی دهد.
مشکلات کبدی و کلیوی

-

تست های مورد نیاز
کراتینین سرم.BUN