اعضای هیئت مدیره

 

دکتر عیسی مالمیر

رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین

تحصیلات: دکترا بهداشت حرفه ای

سابقه اجرایی: مدیر عامل موسسه خدمات درمانی، رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ، مدیر علمی و پژوهشی

 

دکتر سامان غلامی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت داروپخش

تحصیلات: دکترای داروسازی

سابقه اجرایی: مسئول فنی داروخانه تخصصی هلال احمر، مسئول فنی و ناظر دارویی بیمارستان، سرپرست بخش تولید، رئیس فرمولاسیون، رئیس توسعه کسب و کار و مسئول فنی شرکت داروسازی اکسیر

 

 

دکتر علیرضا یکتادوست حسینی

عضو هیئت مدیره

شرکت داروسازی ابوریحان

تحصیلات: دکترای داروسازی

سابقه اجرایی: معاون امور شرکتها، معاون نظارت بر زنجیره تامین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، رییس هیات مدیره کارخانجات داروپخش، سرپرست اداره نظارت بر زنجیره تامین اداره کل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو و عضو هیات مدیره شرکتهای دارویی بورسی

محمد پرتوی شایان

عضو موظف هیئت مدیره

شرکت توزیع داروپخش

تحصیلات:
کارشناسی حسابداری

سابقه اجرایی:
بیست سال سابقه ریاست حسابداری و مدیریت مالی در شرکتهای بورسی و دارویی، ریاست هیات مدیره شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس