اعضای هیئت مدیره

محمد پرتوی شایان

معاونت مالی و اقتصادی و عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت توزیع داروپخش

تحصیلات:
کارشناسی حسابداری

سوابق اجرایی:
22 سال سابقه کار در سمت های کارشناسی، مدیریت و معاونت مالی در  شرکتهای دارویی بورسی و عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دارویی تامین

 دکتر علیرضا دبیرسیاقی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

نماینده شرکت داروپخش

تحصیلات: دکترای تخصصی (ph.D) فارماسیوتیکس از دانشگاه تهران 

سوابق اجرایی: عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی -  مدیر عامل شرکت داروسازی کوثر - عضو هیئت مدیره داروسازی کوثر- مدیر عامل شرکت داروسازی تولید دارو

 

 دکتر علیرضا یکتادوست حسینی

عضو هیئت مدیره

نماینده شرکت داروسازی ابوریحان

تحصیلات: دکترای داروسازی

سوابق اجرایی: معاون امور شرکتها، معاون نظارت بر زنجیره تامین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، رییس هیات مدیره کارخانجات داروپخش، سرپرست اداره نظارت بر زنجیره تامین اداره کل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو و عضو هیات مدیره شرکتهای دارویی بورسی

 دکتر عیسی مالمیر

رئیس هیئت مدیره

 تحصیلات: دکترای بهداشت حرفه ای

سوابق اجرایی:

مدیر عامل موسسه خدمات درمانی، رئیس بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ و مدیر علمی و پژوهشی