ثبت شکایت و عارضه دارویی

    درصورتی که در مورد مشکل پیش آمده راه حل پیشنهادی دارید در کادر زیر شرح دهید

    فرآیند رسیدگی به شکایات