ارتباط با ما

  انتقادات و پیشنهادات

  در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید آن را از طریق بخش انتقادات و پیشنهادات با ما در میان بگذارید.

  ثبت شکایت و عارضه دارویی

  اگر شکایتی از محصولات ما دارید و یا اینکه بر اثر مصرف محصولات دارویی ما دچار عارضه ای شده اید از طریق بخش ثبت شکایت و عارضه ی دارویی آن را با ما در میان بگذارید.

  فرصت همکاری 

  برای همکاری با ما به صورت فردی و یا سازمانی لطفا اطلاعات خود را از طریق بخش های زیر برای ما ارسال نمایید.

  دفتر مرکزی شرکت داروسازی اکسیر

  • نمابر: 44984695

  • تلفن: 44992677-44983395

  • ایمیل: info@exir.co.ir 

  • آدرس: تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش  - درب شماره 2    

  کارخانه شرکت داروسازی اکسیر

  • تلفن: 49-42600048 066

  • نمابر: 42606022 066

  • ایمیل: info@exir.co.ir 

  • آدرس: بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی، کدپستی