ماه: شهریور ۱۴۰۰

فروش تجمیعی چهار ماهه شرکت های مدیریتی شستا

فروش تجمیعی چهار ماهه شرکت های مدیریتی شستا از مرز ۴۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر

سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل

دکتر محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت:سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل از آن است.
 
محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در مراسم افتتاح پروژه‌ها و رونمایی از محصولات جدید شرکت تماد گفت:سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل از آن است.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر