روز: مرداد ۵, ۱۴۰۰

اهم دستاورد های کلیدی سال ۱۳۹۹ شرکت داروسازی اکسیر

اهم دستاورد های کلیدی سال ۱۳۹۹ شرکت داروسازی اکسیر
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر

اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم می رساند:
نظر به پیشنهاد مدیریت عامل و تایید هیئت مدیره
 محترم شرکت از این پس به همکارانی که به امر
 مقدس ازدواج مبادرت ورزند وام ۳۰ میلیون تومانی
 قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
منابع انسانی
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر