💠 تقدیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان لرستان از مدیر عامل محترم کارخانجات داروسازی اکسیر

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر
 
💠 شنبه مورخ ۲۰ آبان ماه در جلسه هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی کار و تشکلات کارگری استان لرستان از دکتر سامان غلامی مدیرعامل محترم کارخانجات داروسازی اکسیر تقدیر به عمل آمد.
ایشان لوح تقدیر خود را از دکتر فرهاد زیویار استاندار محترم لرستان دریافت نمودند.