💠 تقدیر از تیم والیبال اکسیر به مناسبت قهرمانی در مسابقات جام ادارات بروجرد( گرامیداشت هفته دفاع مقدس)

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

💠شنبه ۱۳ آبان طی مراسمی از تیم والیبال کارخانجات داروسازی اکسیر به مناسبت قهرمانی در مسابقات جام ادارات بروجرد( گرامیداشت هفته دفاع مقدس) تقدیر به عمل آمد.
دکتر سامان غلامی مدیر عامل محترم اکسیر ضمن تشکر از تلاش های این عزیزان در مسیر کسب قهرمانی،ورزش را بهترین ابزار برای ایجاد روحیه نشاط در میان پرسنل دانستند.
در ادامه ایشان با اعطای هدایایی از اعضای تیم والیبال اکسیر تقدیر به عمل آوردند.