💠 تقدیر از تیم حسابداری کارخانجات داروسازی اکسیر

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر
 
💠 چهارشنبه ۱۵ آذر ماه به مناسبت گرامیداشت روز حسابدار، جناب آقای دکتر حجت طاهری گودرزی مدیریت محترم منابع انسانی به اتفاق جناب آقای یاسر کاوسی ریاست محترم اداری کارخانجات داروسازی اکسیر با اعطای گل از تیم حسابداری مستقر در کارخانجات داروسازی اکسیر تقدیر به عمل آورند.