💠 بازدید مدیر عامل پخش دارویی اکسیر از اکسیر

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

💠 سه شنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه کارخانجات داروسازی اکسیر میزبان محمد مهدی رمضانی پور مدیر عامل شرکت پخش دارویی اکسیر و هیئت همراه بود.

🔰دکتر علیرضا دبیرسیاقی مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر ضمن عرض خیرمقدم در خصوص افزایش همکاری های فی مابین و ارتقای سهم فروش از محصولات اکسیر و همچنین تسریع در وصول مطالبات توسط پخش دارویی اکسیر به بحث و گفتگو با مهمانان پرداختند.
🔰در این جلسه آقایان محمد پرتوی شایان معاونت مالی و اقتصادی،مهندس مروج مدیر تولید،سرکار خانم یگانه محمدی مسئول فنی و مهندس جابر انصاری مدیر برنامه ریزی و انبارها ی کارخانجات داروسازی اکسیر و همچنین تیم کامل مدیریتی (مدیران منطقه ای) و یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت پخش دارویی اکسیر حاضر بودند.
🔰در ادامه رمضانی پور و هیئت همراه از خطوط تولید،انبارها و سالن های بسته بندی کارخانجات داروسازی اکسیر بازدید به عمل آورند.