💠 بازدید دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور و دکتر فرهاد زیویار استاندار محترم لرستان از غرفه کارخانجات داروسازی اکسیر.

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر
 
💠دوشنبه چهارم دیماه در اولین روز از دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی،دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور و دکتر فرهاد زیویار استاندار محترم لرستان از غرفه کارخانجات داروسازی اکسیر بازدید به عمل  آوردند.
دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی 🇮🇷 تا ۶ دیماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است.