💠 بازدید جناب آقای دکتر مهدی نوروزیان معاونت محترم امور شرکت های شستا از اکسیر

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر
 
💠 چهارشنبه ۲۲ آذر ماه کارخانجات داروسازی اکسیر میزبان جناب آقای دکتر مهدی نوروزیان معاونت محترم امور شرکت‌های،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بود.
دکتر سامان غلامی مدیر عامل محترم کارخانجات داروسازی اکسیر ضمن عرض خوش آمدگویی به مهمانان با اشاره به دست آوردهای گسترده این کارخانجات در خصوص انجام پروژهای زیربنایی گزارشی را ارائه نمودند .
در ادامه ایشان با اشاره به پیوستن شرکت داروسازی اکسیر به جمع شرکت دانش بنیان (نوآور) این موفقیت را زمینه ساز تحول در این شرکت دانستند.
در ادامه مدیر عامل محترم این شرکت ضمن گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، روند رو به رشد شرکت تشریح کردند.
 
آقایان سامان راجی مدیر محترم نظارت بر هلدینگ داروی تامین و احسان آبادی مدیر محترم نظارت بر هلدینگ صنایع عمومی تامین،دکتر نوروزیان را در این بازدید همراهی نمودند.