💠 بازدید جناب آقای دکتر ملک مدیر کل محترم دفتر توسعه اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از اکسیر.

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر
 
💠 چهارشنبه یکم آذر ماه اکسیر میزبان جناب آقای دکتر ملک مدیر کل محترم دفتر توسعه اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه بود.
دکتر سامان غلامی مدیر عامل محترم اکسیر ضمن عرض خیرمقدم در طول بازدید مهمانان از خطوط تولید،گزارشی از دستاوردهای این کارخانجات در حوزه جذب نیروی انسانی و تولید داروهای مورد نیاز کشور ارائه نمودند.