💠 اعطای لوح تقدیر صنعتگر برتر استان لرستان به دکتر سامان غلامی

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر
 
💠 پنجشنبه ۱۶ آذرماه هم زمان با هفته پژوهش و فناوری لوح تقدیر صنعتگر برتر سال ۱۴۰۲ لرستان،از سوی استاندار محترم این استان به دکتر سامان غلامی مدیر عامل محترم کارخانجات داروسازی اکسیر اعطا شد.