۲۳ آبان روز جهانی دیابت

 دسترسی به مراقبت‌های دیابت
«میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به امکانات مراقبتی دیابت دسترسی ندارند.
بیماران مبتلا به دیابت نیازمند مراقبت‌های مداوم برای مدیریت دیابت و پیشگیری از عوارض آن هستند.
 
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر