اکسیر برترین صادرکننده دارو در بین شرکت‌های تولید کننده محصول نهایی ساز در هلدینگ تیپیکو شد.

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

✍️کارخانجات داروسازی اکسیر با قراردادن سه سرمشق انضباط، اهتمام و ابتکار و با نگاه ویژه به صادرات در سال ۱۴۰۱ موفق به اخذ عنوان برترین صادر کننده، در میان شرکت های تولید کننده محصول نهایی ساز در بین شرکتهای تابعه هلدینگ دارویی تامین (تیپیکو) شد.