پیاده روی کارکنان شرکت داروسازی اکسیر

پیاده روی کارکنان شرکت داروسازی اکسیر
به مناسبت هفته بسیج
 
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر