پخش زنده

پخش زنده سخنرانی مهندس محسن کردی
مدیر عامل محترم شرکت داروسازی اکسیر
 
در صفحه اینستاگرام شرکت داروسازی اکسیر
 
پنل کسب و کار
با موضوع:
ورود به بازار های جهانی با دانش فنی ایرانی
ساعت: ۱۵ تا ۱۶:۳۰
مورخ: ۱۹ مهر
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر