مصاحبه رادیویی

شنبه مورخ ششم شهریورماه
مصاحبه با مهندس محسن کردی
با موضوع روز داروسازی
رادیو بروجرد
ساعت ۱۰ الی ۱۱
 
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر