مراسم تقدیر از برترین های نظام پیشنهادها

یکشنبه مورخ  نوزدهم دیماه  طی مراسمی در کارخانجات داروسازی اکسیر از برترین های نظام پیشنهاد ها با اهدای تندیس،لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.
مهندس محسن کردی مدیر عامل محترم شرکت داروسازی اکسیر طی سخنانی با قدردانی از کلیه همکاران مشارکت کننده در نظام پیشنهادها از مدیران خود خواستند ارتقای سطح کاری نفرات برتر را در دستور کاری خود قرار داده و موجبات رشد هر چه بیشتر افراد خلاق را مهیا نمایند.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر