شکوه هموندی در چتری به وسعت ایران

عجیب است ساعاتی دیگر پرونده ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما بسته می شود.البته اتمام نمایشگاه عجیب نیست،این عجیب است که کوچکترین نشانه ای از خستگی در چهره ی این زنان و مردان دیده نمی شود.شکوه هموندی و عشق را می توان اینجا در چتر تی پی کو شاهد بود.
نفسشان حق است،اینجا دیگر بالا و پایین سازمان معنایی ندارد همه مشغول خوش آمدگویی، مذاکره و برگزاری جلسات غنیمت شمرده شده هستند.یکی مهمانی تازه را تعظیم می کند و دیگری با تعظیمی مهمانی را بدرقه.هم همه شان زیباترین سمفونی است که هر ساله می شنوم،چقدر دلم برای این جمع دوست داشتنی تنگ می شود.
چه استوار ایستاده اند پای کار سلامتی هموطن هایشان،چقدر به خود می بالم که در جمعشان هستم.
مگر نه اینکه عبادت بجز خدمت خلق نیست.
قبولتان باشد.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر