ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

منتظر دیدارتان هستیم
۱۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۰
مصلای امام خمینی(ره)
 
 
چتر شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
(تی پی کو) شرکت داروسازی اکسیر
 
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر