سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل

دکتر محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت:سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل از آن است.
 
محمد رضوانی فر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در مراسم افتتاح پروژه‌ها و رونمایی از محصولات جدید شرکت تماد گفت:سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر کل ۱۸ سال قبل از آن است.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر