دومین روز نمایشگاه ایران فارما

چتر تی پی کو،غرفه شرکت داروسازی اکسیر
به روایت تصویر
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر