توئیت مدیرعامل شستا

ثبت رکورد تاریخی کارخانجات داروپخش برای صنعت داروسازی کشور شیرین است
دکتر محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در حساب توئیتر خود نوشت:
«در سال جهش تولید ۲۳ شرکت شستا رکورد طول تاریخ فعالیت خود را ثبت کردند.
۳۳ شرکت بالاتر از ظرفیت اسمی تولید داشتند و ۴۲ شرکت رکورد چهار سال اخیر خود را شکستند.
خبر کارخانجات داروپخش، یعنی ثبت رکورد تاریخی در صنعت داروسازی کشور به گونه‌ای دیگر شنیدنی و شیرین است.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر