تقدیر به مناسبت روز کوهنورد

مهندس محسن کردی مدیر عامل محترم شرکت داروسازی اکسیر در دیداری صمیمانه به مناسبت روز کوهنورد از آقای مسعود عمادی پور به نمایندگی از گروه کوهنوردی شرکت داروسازی اکسیر تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر