تقدیر از همکاران حوزه مالی و اقتصادی در روز حسابدار

مورخ پانزدهم آذرماه به مناسبت روز حسابدار مهندس محسن کردی مدیر عامل محترم شرکت داروسازی اکسیر از همکاران شاغل در حوزه مالی و اقتصادی شرکت داروسازی اکسیر تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر