تقدیر از شرکت داروسازی اکسیر

پنجشنبه مورخ دهم تیر ماه جلسه مجمع عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان لرستان به میزبانی شرکت داروسازی اکسیر و با حضور مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان،  قائم مقام مدیرکل تعاون، کار و روءسای شوراهای اسلامی کار واحدهای استان برگزار و ضمن بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری با اهدای لوح سپاس به مهندس محسن کردی مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر به واسطه حمایت همه جانبه از جامعه کار و تولید تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 
سپس منوچهر گودرزی مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی لرستان و هیئت همراه از خطوط تولید شرکت داروسازی اکسیر بازدید به عمل آوردند.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر