تقدیر از بسیجیان نمونه شرکت داروسازی اکسیر

سه شنبه مورخ نهم آذر ماه مهندس محسن کردی مدیر عامل محترم شرکت داروسازی اکسیر طی نشستی به مناسبت هفته بسیج از بسیجیان نمونه شرکت داروسازی اکسیر تقدیر و تشکر به عمل آوردند. ایشان در سخنانی بر حفظ و ارتقا روحیه و فرهنگ بسیج در مجموعه تاکید نمودند.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر