برگزاری مسابقات دارت در اکسیر

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

🔷️ سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۱۰ آبان ماه مسابقات دارت گرامیداشت هفته وحدت در کارخانجات داروسازی اکسیر برگزار شد.
در این مسابقات خانم ها:زهرا مهرابی،معصومه گودرزی،مریم غفاری و در مسابقات آقایان: پویا مقدسی،رضا مهربان و محمد پورفیض به ترتیب عنوان اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
این دوره از مسابقات در سالن ورزشی اختصاصی کارخانجات داروسازی اکسیر برگزار شد.