بازدید جناب آقای دکتر علی اشرف یوسفی قیاسی سرپرست محترم مدیریت امور شعب منطقه یک کشور از اکسیر

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

🔷️ سه شنبه ۹ آبان ماه جناب آقای دکتر علی اشرف یوسفی قیاسی سرپرست محترم مدیریت امور شعب منطقه یک کشور به همراه هیئت همراه از خطوط تولید کارخانجات داروسازی اکسیر بازدید به عمل آوردند.
دکتر غلامحسین کریمی رئیس محترم امور شعب لرستان و تعدادی از مدیران و روسای این بانک ایشان را در این بازدید همراهی نمودند.
سرکار خانم دکتر شمسینی مدیریت محترم تولید کارخانجات داروسازی اکسیر ضمن عرض خیر مقدم در طول بازدید با معرفی خطوط و بخش های تولیدی به بیان ظرفیت های بالقوه این کارخانجات در صنعت داروی کشور پرداختند.