اکسیر و طراحی و ساخت لامینار های اتاق تمیز

پروژه ی ساخت لامینار های اتاق تمیز که بررسی و تحقیقات آن از ماهها قبل شروع شده بود با استفاده از ظرفیت های داخلی مهندسان جوان این شرکت طراحی،اجرا و پس از احراز تمامی مراحل تست کیفی نصب و راه اندازی شد.
#ما_می_توانیم
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر