اکسیر و ساخت هواساز رطوبت گیر هایژنیک بخش جدید سافت ژل

طراحی و ساخت اولین هواساز رطوبت گیر هایژنیک مجهز به Desiccant Rotary Wheel توسط کارگاه ساخت هواساز شرکت داروسازی اکسیر به همراه سیستم اتوماسیون تمام اتوماتیک.هواسازهای رطوبت گیر به علت طراحی و مکانیزم خاص غالبا توسط شرکت های معتبر خارجی تولید و ساخته میشوند و در کشور از طریق واردات مورد استفاده قرار میگیرند لیکن مهندسان این شرکت به جهت صرفه جویی ارزی و زمانی نسبت به بومی سازی این تجهیز اقدام نمودند.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر