اکسیر و ثبت بالاترین میزان سود در بین شرکتهای دارویی بورسی کشور

شرکت داروسازی اکسیر در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ با ثبت سود خالص ۴۵۵۰ میلیارد ریال توانست خود را به عنوان سود آورترین شرکت دارویی بورسی کشور معرفی نماید.
شایان ذکر است این شرکت در سال ۹۸ نیز شرکت برتر کشور در حوزه سود آوری بوده است.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر