اکسیر میزبان ریاست دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)

✍️به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

سه شنبه هشتم اسفند ماه کارخانجات داروسازی اکسیر میزبان دکتر احمد رضا مظاهری ریاست دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) و هیئت همراه بود.
دکتر علیرضا دبیرسیاقی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کارخانجات داروسازی اکسیر ضمن خوش آمد گویی به مهمانان و صرف صبحانه کاری با آنان،بر گسترش ارتباط دو سویه میان واحدهای صنعتی و دانشگاه ها تاکید نمودند.
دکتر دبیرسیاقی که خود از اساتید باسابقه و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی هستند ضمن تاکید بر ضرورت برقراری هر چه بیشتر این ارتباط افزودند:
ریشه یابی مشکلات موجود در واحدهای صنعتی با هم افزایی و حضور نخبگان علمی کشور امکان پذیر است.
در ادامه:
انعقاد تفاهم نامه در خصوص اخذ کارآموز در واحدهای مختلف شرکت،استفاده از پتانسیل آموزش دانشگاهی از جمله برگزاری کلاس زبانهای خارجی برای مدیران و پرسنل داروسازی اکسیر،
تعریف پروژه های تولید محور در قالب همکاری صنعت و دانشگاه از دیگر دستاوردهای این جلسه بود.
دکتر محمد کشفی( معاونت پژوهش) دکتر خزایی( معاونت آموزش) دکتر حدادی(مسئول دفتر ریاست و مدیر روابط عمومی) دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) و جمعی از مدیران کارخانجات داروسازی اکسیر حاضران این جلسه بودند.