اکسیر دوباره در مسیر رشد و توسعه

💠 تولید محصول جدید گایافنزین در اکسیر

شربت گایافنزین یک داروی خلط آور می باشد که به کلش تراکم خلط در سینه و گلو کمک می کند همچنین در درمان سرفه های ناشی از سرماخوردگی و عفونت ها و آلرژیها بکار می رود.

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر