معرفي مديران

پرتال داخلی شرکت داروسازی اکسیر

 

پرتال،دروازه اختصاصی مبتنی بر وب است که به روی اطلاعات و دانش در پردازش شبکه ای گشوده می شود. پورتال سعی می کند تا سرریز اطلاعات را از طریق محیط مبتنی بر شبکه داخلی مرتب نموده و با استفاده از تکنیک های پیشرفته جستجو و نمایه نویسی به اطلاعات مربوطه از سیستم های مختلف فناوری اطلاعات و اینترنت دسترسی داشته و آنها را جستجو کند. در گاه صفحه ای است که از طریق آن می توانیم تمام کارهای مربوط به خود را در وب انجام دهیم. عموما پورتال ها به عنوان در گاه های اطلاعاتی شناخته می شوند.

 

ویژگی های اصلی یک پورتال عبارتند از :

1-تجمع اطلاعات   2-هدف دار بودن اطلاعات   3-در دسترس بودن اطلاعات 4- دریچه ورود منحصر به فرد

پرتال داخلی

Portfolio Item
خدمات انفورماتیک
Portfolio Item
استراتژی
Portfolio Item
منابع انسانی

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066