مقالات تخصصی پزشکان

orlistat-for-overweight-subjects-with-nonalcoholic-steatohepatitis-a-randomized,-prospective-trial  Hepatology. 2009 Jan;49(1):80-6. doi: 10.1002/hep.22575.   Orlistat for overweight subjects with nonalcoholic steatohepatitis: A...
a-double-blind-randomized-placebo-controlled-trial-of-orlistat-for-the-treatment-of-nonalcoholic-fatty-liver-disease Clin Gastroenterol Hepatol. 2006 May;4(5):639-44. Epub 2006 Apr 17. A double-blind randomized placebo-controlled trial of orlistat for the treatment...

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066