تقدیرنامه های شرکت داروسازی اکسیر

RSS
هشتمین جشنواره امتنان از کاآفرینان برتر استان لرست...
دانلود
واحد نمونه صنعتی استان لرستان
دانلود
گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن
دانلود
تقدبر نامه اشتهار به کیفیت
دانلود
تقدبر نامه ارتقا استانداردهای آزمایشگاه های کنترل ...
دانلود
تقدبر نامه اشتهار به کیفیت
دانلود
گواهی حضور در دومین دوره ارزیابی جهانی سازمان دانش...
دانلود
دومین جشنواره تجلیل از یکصد برند برتر ایران
دانلود
تقدبر نامه مرکز تحقیق و توسعه نمونه سال 1390
دانلود
تقدبر نامه تندیس دیموند
دانلود
تقدبر نامه مدیریت روابط عمومی برتر در توسعه نام و ...
دانلود
تقدبر نامه مدیر خلاق از سوی مرکز استانداردهای بین ...
دانلود
 
 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066