اعضاي محترم هيئت مديره شرکت داروسازي اکسير

مهندس محسن کردی
مهندس محسن کردی

عضو موظف

آقای علی مقدسی راد
آقای علی مقدسی راد

عضو موظف

 
دکتر هاشم جاریانی

عضو غیر موظف

 
دکتر محمد گل محمد ظهوری

عضو غیر موظف

 
آقای جلال امانی

عضو غیر موظف

 
-

معرفي مديران

معرفي مديران

مهندس محسن کردی
مهندس محسن کردی

 

مدیر عامل

44991697
 
 
علی مقدسی راد
علی مقدسی راد

 

معاونت مالی اقتصادی

و عضو موظف هیئت مدیره

44984954
 
 
 
دکتر بهرام سعیدی فر
دکتر بهرام سعیدی فر

 

معاون کیفیت

06642600048-49
 
 
 
دکتر مسعود عابدینی
دکتر مسعود عابدینی

مدیر بازاریابی و فروش

44982906
 
 
 
محمد پرتوی شایان
محمد پرتوی شایان

 

مدیر مالی

44982166
 
 
 
دکتر عاطفه افشاری
دکتر عاطفه افشاری

 

مدیر ثبت و مقررات دارویی

44982634
 
 
 
محمود تبریزی نژادیه
محمود تبریزی نژادیه

 

مدیر بازرگانی

44984687
 
 
 
مجتبی ابوالفتحی
مجتبی ابوالفتحی

 

مدیر حسابرسی

44982843
 
 
 
محمد مقدسی
محمد مقدسی

 

مدیر منابع انسانی

06642600048-49
 
 
 
نادر نصرالهی
نادر نصرالهی

 

مدیر تولید

06642600048-49

 
 
 
 
دکتر پگاه آریایی نژاد
دکتر پگاه آریایی نژاد

مسئول فنی

مدیر تضمین کیفیت

 
 
 
 
مسعود پارسا
مسعود پارسا

 

مدیر پروژها

06642600048-49

 
 
 
 
علی رضا فتحی
علی رضا فتحی

مدیر حسابداری

06642600048-49

 
 
 
 
مهندس محمد رضا مرادی
مهندس محمد رضا مرادی

مدیر فنی و مهندسی

42600048-49 066
 
 
 
معرفی مدیران
رزومه مدیران

رزومه مدیران (0)

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066